Uddannelse er ikke nødvendigvis en værdi i sig selv

Af Iben Krog Rasmussen 41

Mens sommerferien for de fleste danskere nu er slut, har forelæsningssalene på de danske universiteter stadig ferie en måned endnu. Det til trods for den store efterspørgsel efter at sidde i disse. Hele 94.061 unge ansøgte i år om at blive optaget på en lang videregående uddannelse. Dette er det højeste antal i danmarkshistorien. Men det høje antal ansøgere er ikke nødvendigvis godt for hverken samfundsøkonomien eller den enkelte.

“Flere akademikere” har i mange år været mantraet i den danske uddannelsespolitik. For eksempel opfodrede VK-regeringen universiteterne til at udvide deres antal af studiepladser drastisk, SR-regeringen havde et mål om at fordoble antallet af akademikere, og den nuværende uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs glædede sig over det rekordhøje antal ansøgere på de videregående uddannelser i år- dog med en vis skepsis.

Men selvom det er begyndt at gå op for den nuværende Venstre-regering, at en lang videregående uddannelse ikke nødvendigvis er en værdi i sig selv, så er der stadig mange aktører, der ser uddannelse således. For eksempel har partiet SF stadig en politisk målsætning om, at 25 procent af en årgang i 2020 skal have en lang videregående uddannelse– ligegyldigt om de tager kandidatuddannelsen som ingeniører eller religionsvidenskabere, om deres uddannelse har relevans for arbejdsmarkedet eller ej. Et andet eksempel er præsidenten for den akademiske fagforening, Dansk Magister studerende, Gry Inger Reiter, der så sent som i sidste uge skrev således på sin facebook: ”Hver gang et ungt menneske uddanner sig – uanset om hun/han tager en faglært, kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse – kommer det os alle sammen til gode, fordi vi får råd til mere af alt det, der gør Danmark til et fremragende land at leve i”.

Hendes udsagn kunne ikke være mere forkert. Hvis et ungt menneske uddanner sig, men ikke får job på det niveau og inden for det område, som uddannelsen er rettet mod eller ender som arbejdsløs, så kommer modsat os alle sammen til last, og vi får mindre råd til alt det, der gør Danmark til et fremragende land at leve i.

Principielt mener jeg, at folk må uddanne sig til det, de har lyst til, og for min skyld måtte folk også gerne være evighedsstudenter og have en dobbelt eller trippel uddannelsesgrad. Men i Danmark får alle os, der går på universitet, betalt vores videregående uddannelser af danskere borgere, der tjener penge, skaber værdi og betaler skat. Udover at få vores uddannelse betalt af andre, får vi den højeste SU sats i verden- dobbelt så høj som i de andre nordiske lande. Den investering skylder vi at betale tilbage. Vi skylder derfor at vælge en uddannelse, hvor vi kan forestille os at aktivere de redskaber, som studiet giver i vores fremtidige arbejdsliv.

Ifølge Produktivitetskommissionen vælger alligevel stadigt flere unge en videregående uddannelse, hvor der er stor arbejdsløshed, og hvor værdiskabelsen for det danske samfund derfor er lav. Forskningschef i Rockwool Fonden og medlem af Produktivitetskommissionen, Jan Rose Skaksen, beskriver resultatet af politikernes mangeårige fokus på at øge antallet af studerende på alle slags videregående uddannelser sådan her i Jyllands-Posten den 20/6-16: ” Vi har et system, hvor vi støtter alle uddannelser lige meget, uanset hvor meget de bidrager til produktiviteten ».. « Derved er der skabt en skævridning, der kan have konsekvenser for væksten i samfundet, da de unge på denne måde tilskyndes til ikke at vælge uddannelser, der giver høj produktivitet”.

En ny analyse fra tænketanken Cepos bakker op om Produktivitetskommissionens problematisering af den store forskel i, hvor meget de mange unge akademikere bidrager til produktiviteten i samfundet og dermed samfundsøkonomien. I analysen har Cepos desuden regnet på hvilken livsløn hver enkel på videregående uddannelser i gennemsnit skaber fra de er 18 til 64 år. I toppen af uddannelser ligger aktuar, medicin og revision, mens der i bunden findes populære uddannelser som filosofi, sociologi og film- og medievidenskab.

Faktisk viser Cepos’ analyse, at mere end hver sjette videregående uddannelse gennemsnitligt fører til en lavere livsløn end lønnen, de studerende ville have haft fået, hvis de i stedet for at gå på universitetet havde fundet sig et arbejde efter gymnasiet. Et økonomisk udfald, der hverken kan ses som værende ønskeligt for samfundet eller den enkelte.

Men nu er penge jo heldigvis ikke alt, og jeg håber ikke, at vi får et samfund, der opfodrer unge mennesker til at droppe deres drømmestudie til fordel for en høj livsløn. Personligt læser jeg heller ikke hverken aktuar eller medicin men Statskundskab, hvor ledigheden for nyuddannede ligger på omkring 26 procent, og hvor der er stor sandsynlighed for at blive ansat i det offentlige med dertilhørende lave lønniveau. Det har jeg dog ikke noget imod, da det netop er inden for det politiske og offentlige mine ambitioner og kvalifikationer ligger, og hvor jeg kan skabe værdi. Jeg skal nok betale statens investering i mig tilbage.

Men hvad nu hvis man tager en lang videregående uddannelse bare for dannelsens skyld? Ja i så fald vil jeg gerne sidde ved siden af dig til et middagsselskab, men jeg synes ikke, at staten bør betale for uddannelsen. Og måske ville det også være meget mere givende at opnå dannelsen uden for universitetets mure? Tænk bare på hvor mange steder man kunne rejse hen, hvis man arbejdede og tjente penge i stedet for at leve på SU i fem år. Tænk bare på hvor mange spændende bøger man kunne læse, hvis man selv kunne vælge i stedet for at blive tvangsfodret med en pensumliste.

Flere foreninger og tænketanke har i løbet af foråret og sommeren foreslået at afskaffe SU’en på kandidaten og erstatte den med muligheden for at kunne tage et rentefrit lån. Dette er ikke en dårlig idé. For det første vil det frigive 1,8 mia. til samfundsøkonomien, og for det andet vil det gøre os studerende opmærksomme på, at en videregående uddannelse bør ses som en fremtidig økonomisk investering og ikke nødvendigvis som en værdi i sig selv.

41 kommentarer RSS

 1. Af Javier Martinez

  -

  Også ny rekord i afvisninger..Så antal er ikke lige med optaget!

  “ligegyldigt om de tager kandidatuddannelsen som ingeniører eller religionsvidenskabere, om deres uddannelse har relevans for arbejdsmarkedet eller ej”

  Link venligst til dette “bevis” om at SF ønsker Danmark uddannet med religionsvidenskabelige kun mv.?
  Nå nej, det kan du ikke. For det er det rene opspind.

  ”Hver gang et ungt menneske uddanner sig – uanset om hun/han tager en faglært, kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse – kommer det os alle sammen til gode, fordi vi får råd til mere af alt det, der gør Danmark til et fremragende land at leve i”.

  Nogen kan ikke tåle en veluddannet befolkning, og mener at alle skal forblive tåber..En del af det borgerlige ønsker om returnere herskab og tjenestefolk.. Alle former for uddannelser gavner. Muligt mange ikke ender med at arbejde inde for selve området, men bruger det på andre måder..Derfor skal vi have uddannelsesgarantier på programmet for alle borgere.

  “Udover at få vores uddannelse betalt af andre, får vi den højeste SU sats i verden- dobbelt så høj som i de andre nordiske lande.”

  Et stort problem at vi uddanner så mange islandske mv. statsborgere på Danmarks bekostning, på yderst lempelige vilkår og ikke nok af vores egne..På læge og tandlæge uddannelserne er en tredjedel af de studerende nordiske borgere, der tager hjem efter deres Dansk betalte uddannelse..Samme på filmskolen og et utal af andre steder.

  ” Vi har et system, hvor vi støtter alle uddannelser lige meget, uanset hvor meget de bidrager til produktiviteten ” Rockwool

  Der blev allerede beskåret ekstremt meget i humaniora under R regeringen..En tendens den siddende regering har fortsat..Problemet er at NOVO og alle de andre, importere udenlandske underbetalte hertil der tager Danske job..Og det vil de gøre uanset hvor mange vi uddanner, da de er billigere i drift..Såvel som de mange nye flygtninge mv. der får straks adgang via “indslusningsløn” som reelt er indført nu, og hvor de får det halve af Danskeren. Og hvem tror i så de ansætter?

 2. Af Javier Martinez

  -

  “En ny analyse fra tænketanken Cepos bakker op om Produktivitetskommissionens problematisering af den store forskel i, hvor meget de mange unge akademikere bidrager til produktiviteten i samfundet og dermed samfundsøkonomien.”

  For Cepos er kun det laveste godt nok..De er ikke imod indførelsen af indslusningsløn fx, især af uddannet som der vitterlig er brug for i industrien..Dette er faktisk deres vådeste drøm..Hvor jeg bor har de indført flere hundrede asiatiske familier der så godt som alle arbejder i Novo og andre virksomheder..Danskerne kunne sagtens have gjort deres job, men de er billigere i drift.

  “I analysen har Cepos desuden regnet på hvilken livsløn hver enkel på videregående uddannelser i gennemsnit skaber fra de er 18 til 64 år. I toppen af uddannelser ligger aktuar, medicin og revision,”

  Ja, medicin med læger der tjener 1,3 millioner offentlige kr. pr. år er en overskudsforretning?
  Gud herre bevares!

  Revisorer der snyder i skat for deres betalere, og fratager statskassen indtjening og samfundet, en overskudsforretning?
  Gud herre bevares…

 3. Af Javier Martinez

  -

  “Faktisk viser Cepos’ analyse, at mere end hver sjette videregående uddannelse gennemsnitligt fører til en lavere livsløn end lønnen, de studerende ville have haft fået, hvis de i stedet for at gå på universitetet havde fundet sig et arbejde efter gymnasiet. Et økonomisk udfald, der hverken kan ses som værende ønskeligt for samfundet eller den enkelte.”

  Kan slet ikke opbygges så simpelt…De skaber tit værdier for andre via deres uddannelse..At de ikke selv får del af kagen er et helt andet problem…Et fiktivt, politisk udtænkt løgn fra CEPOS som altid..

  “da det netop er inden for det politiske og offentlige mine ambitioner og kvalifikationer ligger, ”

  Vi må godt nok håbe du ikke bliver politikere..Ikke brug for flere af din slags her..

  “Jeg skal nok betale statens investering i mig tilbage.”

  Nej, folket skal nok betale den tilbage! Denne “dannet” uddannelse er ikke brugbar, mere end religiøs kvaksalveri…

  “Flere foreninger og tænketanke har i løbet af foråret og sommeren foreslået at afskaffe SU’en på kandidaten og erstatte den med muligheden for at kunne tage et rentefrit lån.”

  Nej, det er en yderst dårlig ide, der drejer sig om at tjene storbondens børn mv. interesser, og frasortere mindrebemidlet i uddannelsessystemet og altså få flere blå børn ind og studere..

  Derimod kunne det gøres indkomstafhængig..Hvorfor skal irma kasseassistenten betale for millionærens søn eller datter uddannelse og su?
  Der var et velfærdsopgør muligt. Fratag dem SU og lade dem selv betale for uddannelsen..

  Denne kunne vi indfører i morgen!

 4. Af ole andersen

  -

  Den danske ungdom er gjort historieløs af røde læseplaner. Derfor bør den begynde at uddanne sig selv. For ellers vil den ikke kunne forstå at den har udsigt til en katastrofal og kulsort fremtid, hvis Danmark ikke får nogle andre, bedre og mere dansksindede politikere på banen. Se snaphanen, 180g, den korte mv., og læs bøger som “EU = Europas fjende”, “Slaveri, terror og islam” og ” Halvmåne og hagekors”.

 5. Af ole andersen

  -

  Pe ter ham monds tekster “slaveri, terror og is lam” kan findes på “you tube” mv. På snap hanen og 180g kan man læse om den meget voldelige og u-hyggelige udvikling i Sverige og EU. Man kan også læse om hvordan og hvorfor den samme udvikling hurtigt kan ramme Danmark.

 6. Af Javier Martinez

  -

  “og for det andet vil det gøre os studerende opmærksomme på, at en videregående uddannelse bør ses som en fremtidig økonomisk investering og ikke nødvendigvis som en værdi i sig selv.”

  Se det som en fremtidig investering for samfundets helhed, ej blot for dig selv..Se det som en samfundsværdi…Men her skiller vandene jo mellem blå og rød..Den første helt og aldeles egoistisk herom..

  “Ej blot til lyst”…..Slå det op!

 7. Af Javier Martinez

  -

  Preben hold for helvede din kæft med dit renlivet vås….

  Slet gerne,,Men blot denne!..Beklager, er så træt af ham, og de samme 4 linier af vås om at man skal læse snapsen, 36o grader og “uhyggelige” aldrig beviste påstande.
  🙂

 8. Af r vangkilde

  -

  “Millinnenials” – værdien er at sætte pris på uddannelse, og det handler om at skabe din egen
  erfaring og vækst, hvad enten du vil skabe værdier med hoved eller hænder, men skatten til velfærds fællesskab og omfordeling kommer i anden række.
  Uddannelse og erhvervserfaring er en langtids investering, men husk at indtægterne skal være
  større end udgifterne. Hvor politikerne ofte har svært ved, at forstå den globale konkurrence,
  når beskæftigelsen i er 100.- Danmark , og kun 10.- i Kina, under liberal handle frihed.

 9. Af ole jessen

  -

  Hvis Danmark ender som det wilde westen…… som en fejlslagen stat……som det Sverige der hærges af social deroute, vold og mord, terror og krigslignende tilstande…….. kan selv den længste og højeste uddannelse vise sig værdiløs for den der har brugt mange år af sit liv på den. I en stat der rammes af økonomisk og kulturel bankerot, af gigantisk kriminalitet og pestlignende sygdomme, kan selv højtuddannede blive arbejdsløse og fattige, eller omkomme i en ung alder.

 10. Af ole jessen

  -

  Alt tyder på at regeringen består af ignoranter. Ihvertfald ignorerer de lavinerne af migranter der strømmer ind. Regeringen giver sig god tid, og nøjes med snak. Trods valgløftet om straks-stop har V, K og DF ikke foretaget sig nogetsomhelst effektivt. Alene i Odense var der på een week-end ca. 100-150 overfald, angreb, overgreb, forbrydelser mod danske fodgængere mv. Især for kvinder er det blevet farligt at færdes ude alene. Men også antallet af voldsomme hjemmerøverier stiger.

 11. Af ole jessen

  -

  Danmark er iflg. DR og andre medier en pragtfuld velfærdsstat fyldt med lykkelige danskere. Men velfærden og trygheden rasler ned ad brættet. Store dele af den er allerede forsvundet. Og mange flere nedskæringer, spareøvelser, lukninger, uretfærdigheder og forringelser er på vej. Også vi danskeres privatliv, sundhed, familieliv, frihed, borger- og menneskerettigheder undergraves og krænkes af “nomenklaturaen”.

 12. Af Ole Skovgaard

  -

  Jeg er meget enig med de betænkeligheder denne kronik lægger op til. Uddannelse er godt og aldrig spildt arbejde, at tage en. Men det er ikke løsningen på alt. Et godt eksempel på denne “Uddannelses mantra” er eks Mette F´s “løsningsforslag” i SøndagsBerlingeren er uddannelse af den arbejdskraft der er til rådighed. Det gør det altså ikke alene. Der er andre problemer i DK, det vil føre for vidt at nævne dem her.

  Desuden er jeg ikke et sekund i tvivl om, at jo højere uddannet en befolkning bliver, jo flere Djøfer og Bureaukrater vil der blive ansat i den offentlige sektor. Hvis man mener, man kan leve af det og deres uundværlige ydelser, fint med mig, jeg tror bare ikke på det. Nogen skal stå tidligt op og tømme skraldespanden.

 13. Af Jan Petersen

  -

  “Uddannelse er ikke nødvendigvis en værdi i sig selv” . . . næh, det er unge Cecilie her vel et meget godt eksempel på:

  “19-årige Cecilie udvider forretningen og jagter tocifret millionomsætning”
  http://www.business.dk/vaekst/19-aarige-cecilie-udvider-forretningen-og-jagter-tocifret-millionomsaetning

 14. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Iben,

  Der er et par ting, du ikke helt fik med. Det første er den traditionelle stivhed i det danske uddannelsessystem: Højere uddannelse: BA, efterfulgt af KAN, og så bremsen: For få kommer videre til en Ph.D. Jeg kender ikke tallene præcist længere; men var det egentlig ikke oprindeligt tænkt sådan, at kun halvdelen med BA skulle gå videre til en KAN? BA graden kunne så bruges enten som indgang til et liv i erhvervslivet eller til videreuddannelse, f.eks. inden for medieindustrien (læs: Journalisthøjskolen o.l.).

  Men som jeg hørte adskillige gange i min aktive tid: Set fra erhvervslivets side betyder valget af uddannelse egentlig ikke så meget. De anser det derimod for en kvalitet, at et ungt menneske har været i stand til at gennemføre en langvarig videregående uddannelse, fordi det tyder på kvalitet hos den pågældende. Det, der mangler i specialkundskaber, det klarer de nemt med målrettede efteruddannelseskurser. Det samme ser man også i USA, England, Tyskland og sikkert adskillige andre steder. Jeg har tidligere talt om betydningen af, at akademikere er uddannet til at løse problemer. Det er en meget højt vurderet kundskab også i det private erhvervsliv.

  Det næste er snobberiet for de høje uddannelser. Det begynder i gymnasiet, der jo kun forbereder til de boglige studier, der måtte følge. Jeg har nævnt det svenske system, der gør, at de tekniske skoler også hedder gymnasier, yrkesgymnasier. De forbereder ikke til videregående, boglige studier. De er netop tekniske skoler, men eleverne er gymnasiaster, og snobberiet hører op. Læg dog mærke til, at jeg ikke siger, at de svenske uddannelser er bedre. Det er de bestemt ikke, fordi de er orienterede om at samle points mere end om indholdet.

  Det vil sige, og det er forbavsende, at det ikke er gennemtænkt endnu, at vi har et system, hvor samfundet må tilpasse sig uddannelserne og ikke omvendt.

  Og så endelig et punkt, der nok ikke taler til de fremtidig DJØF’er: Penge er ikke alt. Der er noget, der hedder livskvalitet. Det danske samfund bliver ikke bedre, fordi det bliver rigere, men fordi det består af mennesker, der er glade for det, de gør.

  Og så lige for at foregribe den falske fodboldspiller, der startede med at være hyperaktiv på denne blog: Der er mange, der vil studere teologi i år. Det er fint, fordi alt tyder på en seriøs mangel på præster om et par år. Siden de kan finde arbejde, og denne mangel er på vej, ja, så må der være tilstrækkelig mange, der synes, at de skal være der.

 15. Af Niels Peter Lemche

  -

  Kære Iben, du har vel ikke for alvor aktiveret filtret så tidligt?

 16. Af bent rasmussen

  -

  Ungdommen i Europa svigtes, skubbes til side og får den kolde skulder af EU. Arbejdsløsheden blandt de unge i Spanien, Italien, Grækenland, Tyskland, Belgien osv. er rekordhøj. I Spanien er den nu 50%. Mange vil aldrig få et job trods uddannelse. Vi nærmer os de u-hyggelige tilstande i 1910-1945 hvor generationer gik fortabt. Manglen på demokrati, moral, ordentlighed og forstand i EU er nu så stor, at der er grund til alvorlig bekymring.

 17. Af P Christensen

  -

  Vi er blevet ofre for uddannelses- og jobsnobberi.
  Og ikke mindst i engelske, tåbelige titler uden formål.
  Og imens forfalder tingene omkring os. Vore institutioner, vor infrastruktur.
  Vi har brug for kvikke hoveder, mens absolut også hænder.

 18. Af Javier Martinez

  -

  “Og så lige for at foregribe den falske fodboldspiller, der startede med at være hyperaktiv på denne blog: Der er mange, der vil studere teologi i år. Det er fint, fordi alt tyder på en seriøs mangel på præster om et par år. Siden de kan finde arbejde, og denne mangel er på vej, ja, så må der være tilstrækkelig mange, der synes, at de skal være der.”

  Til den radikale djøffer

  Du øffer forkert her…Der kan kun blive få præster nok, de er det reneste underskud uanset hvorledes vi vender og drejer denne..Erhvervslivet får aldrig brug for dem!..Men præster ville være et område jeg ville være med til at indsætte nogle fattige brasilianere fx..Lidt samba, dans og god musik og livsglæde ville kunne få flere til at møde op og nyde kirken i stedet for alt det andet frygt og dødbideri..

 19. Af bo nielsen

  -

  Hos den korte avis og snaphanen er der nogle film om hvorfor ungdommens fremtid ligner et mareridt. Filmene er ikke for folk med svage nerver.

 20. Af bo nielsen

  -

  Filmene viser noget om den daglige terror i Frankrig og andre EU-lande. En terror der sine steder ligner begyndelsen til borgerkrig. Se hvordan hærskarer af migranter går til angreb på alt og alle, børn, kvinder, mænd, bus- og togpassagerer, brandfolk, folk i supermarkeder osv. Se had, vold, trusler og krigserklæringer mod europæerne.

 21. Af bo nielsen

  -

  Kun hvis man følger med på den korte, snaph, 180g, urias, jp-jalving, Berl., og BT mv. vil man få indsigt i hvor tæt EU og Danmark er på AFGRUNDEN!!.

 22. Af Arvid Holm

  -

  “Uddannelse er ikke nødvendigvis en værdi i sig selv”?
  Referencen kunne være totalt fravær af uddannelse!
  Et ikke-uddannet individ må være en analfabetisk troglodyt, der kommunikerer med gryntelyde og iøvrigt optræder primitivt selvisk som en krokodille??
  For et sådant væsen er uddannelse nok en værdi i sig selv både for troglodyt og for samfund.
  Men indlægget fisker formodentlig efter overvejelser om, hvorvidt den viden og de færdigheder på ethvert område, der opnås af individet gennem uddannelse, er de optimale for både individ og samfund?
  Lærer man det nødvendige for at kunne klare et job?
  Lærer man langt mere end nødvendigt?
  Kunne man undvære nogle jobs og dermed uddannelser?
  Umiddelbart kan det f.eks synes fornuftigt at overlade forskning i fremmede sprog til de lande, hvor sprogene ikke er fremmedsprog.
  Ligesom man kunne spørge de lande, der har vulkaner, hvis man vil vide noget om sådanne fænomener.
  Der er jo ikke tale om militære hemmeligheder.

 23. Af bo nielsen

  -

  Tyskerne forsyner sig med våben til selvforsvar, pga. tusinder og atter tusinder af migrant overfald. Voldsomme uroligheder i Frankrig, England, Tyskland, Belgien, Australien, Spanien, Italien og Holland osv. Se film på den korte avis om utallige angreb på sagesløse.

 24. Af bo nielsen

  -

  I Sverige og Norge står det også slemt til. Der er hundredvis af brutale overfald på kvinder. Og antallet af røverier, knivstik, kølleslag og andre former for vold stiger og stiger. I Danmark går det også den forkerte vej. Omkring 100 sager i Odense på een eneste weekend.

 25. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Ole Jessen skriver: “I en stat der rammes af økonomisk og kulturel bankerot, af gigantisk kriminalitet og pestlignende sygdomme, kan selv højtuddannede blive arbejdsløse og fattige, eller omkomme i en ung alder.”

  Ganske rigtigt, men det er nu en fordel at være højtuddannet, når man skal organisere kampgrupper, som kan knuse de indre og ydre fjender. Så ved man f.eks. fra historien, hvordan man bedst udrydder fjenderne, og det er da en betydelig fordel i en ekstrem situation.

  Men mere realistisk er det da stadig en fordel at være højuddannet, selv om man er fattig og arbejdsløs. Så er man nemlig klar over, hvordan man skal presse det omgivende samfund til at afgive midler. Det værste er naturligvis at være både fattig og dum, for så har man ingen indflydelse på egen skæbne.

  I øvrigt ser jeg det slet ikke som det danske folks fornemste opgave at betjene erhvervslivet, da erhvervslivet jo blot er en af mange sektorer i samfundet. Erhvervslivet er bare et middel til at skaffe et materielt underhold, og det er således ikke noget mål i sig selv. Den overhåndtagne og latterlige dyrkelse af erhvervslivet er blot åndelige dværges erstatning for en religion. Erhvervsuddannelser er selvfølgelig udmærkede, men det er andre uddannelser også!

 26. Af Javier Martinez

  -

  “For få kommer videre til en Ph.D”.

  Og mange i historisk kvaksalveri. og 800 tallets islandske besættelse..Ting som en hobby historieinteresseret kunne gøre for os gratis i sin belysning.
  Du er vist bare ude for at få færre konkurrence, professor emeritus i kvaksalveri?

 27. Af J. Hans en

  -

  AF KAJ VILHELMSEN – 10. AUGUST 2016 10:35
  “Ganske rigtigt, men det er nu en fordel at være højtuddannet, når man skal organisere kampgrupper, som kan knuse de indre og ydre fjender.”

  Kaj Wilhelmsens forbillede Theodor Eicke var ikke højtuddannet.
  Tværtimod.

 28. Af Javier Martinez

  -

  “I øvrigt ser jeg det slet ikke som det danske folks fornemste opgave at betjene erhvervslivet, da erhvervslivet jo blot er en af mange sektorer i samfundet. Erhvervslivet er bare et middel til at skaffe et materielt underhold, og det er således ikke noget mål i sig selv.” Wilhelmsen

  Uddannelser er fint, og der skal mere af det , ikke mindre som nu. Erhvervslivets interesser ligger naturligvis under folket, alt andet vil være et plutokrati..Men vi har faktisk plutokrati, så hvad der er behov for er ændringer her.
  Problemet er sådan set at erhvervslivet styrer partierne i dag.. Bla. via valgkampagne midler mv. Derfor skal penge og lobbyvirksomhed ud af politik via lov..Giv dem en million kr. værd fra statskassen til valgkampagne og stop private bidrag. Kun Enhedslisten styres ikke af nogen i dag!

 29. Af bjarne petersen

  -

  Antallet af ikke-lykkelige, men tværtimod dybt frustrerede eller deprimerede danskere stiger i disse år. Trods DRs lykke-propaganda om at danskerne er ekstremt lykkelige. Men antallet af skilsmisser og familietragedier er rekordhøjt, og der er også negative rekorder mht. retsløse fraskilte mænd, arbejdsløse, hjemløse, voldsofre, psykisk syge. Flere og flere fysisk syge er smittet med multi-resistente og eksotiske bakterier og virus. Der drives udplyndrings- klapjagt på bolighavere, bilister og erhvervsdrivende. Invasionen, besættelsen og islamiseringen skrider fremad. Nedskæringer, lukninger, skandaler og velfærds-forringelser hærger overalt. Er vores regering fem potter pis værd?.. 🙁

 30. Af Birger Nielsen

  -

  Mange i Danmark vigter sig af, at vi optager så mange på de højere læreanstalter. Fint nok, men nu er det jo ikke gratis, at uddanne så mange akademikere. Kravene er generelt er sænket gevaltigt både i folkeskole, gymnasiale udd. og på de højere uddannelser, siger mange, der arbejder inden for områderne. Stadig flere ph.d `ere udklægges og skal have højtlønnede forskerstillinger. Er alle disse mennesker dygtige nok, og har samfundet råd til at lønne den i fremtiden ? Næppe.
  Vi har samtidig en stor gruppe, som ingen uddannelse eller job får. Dem skal samfundet også tage sig af. Håndværksuddannede derimod bliver der stor mangel på. Mange unge føler sig for “fine” til at tage disse vigtige uddannelser og mange unge kan ikke gennemføre disse.
  Vi kan jo godt om få år stå med en stor pukkel af mere eller mindre ubrugelige akademikere, mens der samtidig er stor mangel på håndens arbejdere.
  Politikerne snakker, men gør intet ved problematikken. Man er nødt til i langt højere grad at styre og prioritere optaget på de højere læreanstalter og samtidig gøre det mere attraktivt at tage en praktisk relateret uddannelse.
  For meget snobberi på uddannelsesområdet.

 31. Af Javier Martinez

  -

  Bjarne “Preben” Petersen…

  Glem ikke dræbersneglene , såvel som smølfer og feminister der lurer i vejkanten og overfalder blå mænd?

 32. Af Javier Martinez

  -

  Bj arne “Pre ben” Petersen…

  Glem ikke dræbersneglene , såvel som smølfer og feminister der lurer i vejkanten og overfalder blå mænd?

 33. Af Jakob Rasmussen

  -

  I den stærkt censurerede debat, om Tom Jensens blogindlæg om “slør kontra frisind”, konstaterer Rikke Nielsen, at “graden af afklædthed” ikke “proportional med graden af frihed”. Men det er der da heller ikke nogen, der påstår!
  Nielsen ignorerer, at der findes et religionspoliti, der kontrollerer om kvinderne er iført det påtvungne slør, og at slørtvangen kun er en lille del af den religiøst begrundede undertrykkelse af muslimske piger og kvinder i lande, med en fundamentalistisk fortolkning af sharia.

 34. Af bjarne petersen

  -

  Ja vi er M…..sø ren S, du er en pestilens og debatsabotør. Vrøvl, pjat og forvirrede påstande er hvad du leverer fra morgen til aften.

 35. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Tom Jensens debat-censur er åbenbart uigennemtrængelig i dag…

  Rikke Nielsen skriver: “Hvis holdningen er, at graden af afklædthed er proportional med graden af frihed, så er der nogle (mænd), der tænker med den forkerte legemsdel.”

  Det er der da heller ikke nogen, der påstår!

  Men i islamistiske lande, som f.eks. Iran og Saudi Arabien, findes der et religionspoliti, der tvinger kvinderne til at gå med slør, og som straffer kvinder – ofte korporligt – der ikke underordner sig slørtvangen, og det er kun en lille del af den religiøst begrundede kvindeundertrykkelse i disse lande.

 36. Af Niels Peter Lemche

  -

  BIRGER NIELSEN, vi er sikkert ikke særlig uenige. Men problemet er åbenlyst, hvis du ser på en satistik over, hvor ungdommen søger hen: Nr 1 var vist medicin på Syddansk Universitet, nr. sjok VVS-uddannelsen i Aalborg, der trak tre ansøgere. Så har vi haft nogle flere paradokser, nemlig at uddannelser med begrænset erhvervsnytte optager så få, at der er en særlig prestige ved at blive optaget der, fordi adgangskravene er så skruet i vejret, at stort set kun de allerdygtigste har en chance, og dem var der måske mere brug for andre steder. Men det ville være fint, hvis man for alvor begyndte at diskutere, hvordan man ændrer på tingenes tilstand. Det skal nok allerede ske fra klasse O.

  Og lige til BJARNE PETERSEN, ja, det er han, og det er ubegribeligt, at han bare får lov til at hærge den ene blog efter den anden. Sådan set er det ikke hans skyld; men dem, der giver ham et forum at optræde på, må siges at være de skyldige.

 37. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Til J. Hansen. Nu er Theodor Eicke ikke et af mine forbilleder, for han var vist bare en pedantisk pladshund, der kunne have tjent et hvilket som helst system, ja, for så vidt også et demokratisk system, da han blot var en ganske almindelig primitiv politimand. Han ville udføre enhver ordre, hvis den kom fra hans foresatte.

  Nej, men en lang række frihedsbevægelser og nationale bevægelser har haft højtuddannede ledere, da det naturligvis er højtuddannede, der bedst kan se mulighederne for organiseringen af modstanden.

  Skulle jeg nævne et godt eksempel på en højtuddannet person, der virkelig kunne organisere i en ekstrem situation, så må det være politiminister Jonas Lie. Han var norsk krimiforfatter, han skrev en lærebog i polititaktik, og han organiserede et helt nyt politisystem med et underordnet statspoliti, grænsepoliti og den militære enhed Den Norske Legion. Han blev selvfølgelig glemt efter krigen, men ingen kan benægte, at han var en genial organisator og den vigtigste støtte for Quisling-styret i Norge. Han var i øvrigt også et barnebarn af den berømte norske impressionistiske forfatter Jonas Lie.

 38. Af Javier Martinez

  -

  Bjarne er dræbersneglerfrygteren Pre ben…

  ” Men det ville være fint, hvis man for alvor begyndte at diskutere, hvordan man ændrer på tingenes tilstand. Det skal nok allerede ske fra klasse O.” NPL

  Drejer sig om at få færre blå uddannet, Frimurer, kristne fundamentalister mv..Og jo det kunne vel godt starte ved år nul mht. frasortering da så mange fødes ind i systemet?
  Vi må have mere politisk bedømmelse i uddannelsessystemet..I dag går så godt alle til blå børn i de højeste uddannelser..Hele systemet er godt smurt ind i brylcreme af egne interesser..Fra censorer mv. Uden tvivl gav Lemche højere karakterer til frimurer, troende mv..ET familiemedlem af undertegnede er faktisk også censor på kbh uni..En æres betegnelse og ulønnet da vedkommende ses som ekspert på sit område i Danmark, som firmaet så kan malke lidt i good will..

  Tilfældigvis faldt jeg over en Ivar lem che der var frimurer den anden dag..Ledte efter en der hed lemfke men fandt ham ikke på listen..Disse frimurer er jo også tit arvet, eller avlet ind om du foretrækker….ER du frimurer og var han en slægtning Le mche? 🙂

 39. Af Kaj Vilhelmsen

  -

  Til J. Hansen: Theodor Eicke er naturligvis ikke mit forbillede. Han var en temmelig ordinær og meget pedantisk pladshund, der ville gør alt, hvad han fik ordre til. Han kunne da også indgå i et demokratisk samfund som platfod. Alle samfundssystemer anvender sådanne fantasiløse betjente, og de er i flertal i alle politikorps. Man skal ikke bilde sig ind, at diktaturer har en anden slags politifolk end demokratier, der er bare andre foresatte. Hvis man ikke vil tro det, så kan man jo blot tænke på det østtyske folkepoliti, der natten over blev til en del af den demokratiske tyske forbundsrepubliks politikorps, og det helt problemfrit.

 40. Af Ulf Timmermann

  -

  Unge Dame, er De klar over, at de modtager mindre i honorar end Deres mandlige blogskriverkollegaer? 🙂

 41. Af Axel Eriksen

  -

  Uddannelse og viden – det sidste måske selvlært – kan ikke undervurderes, men naturligvis må hovedparten vælge en uddannelse, som de efterfølgende kan leve af!

  Og naturligvis må erhvervslivets efterspørgsel efter egnede rettes mod dem med den uddannelse, der næsten umiddelbart kan benyttes.

  Og det private erhvervsliv er det, der generer al basal indkomst i samfundet. Uden skatter og afgifter derfra (virksomheden og dens ansatte) ville vi ikke have en offentlig sektor eller mulighed for at syge, arbejdsløse og pensionister m.v. kunne understøttes!

Kommentarer er lukket.